top of page

ผลงานของเรา

ผลงานการผลิตสินค้าที่ผ่านมาของเรา หากคุณมีความสนใจในบริการของเราคุณสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาและสั่งสินค้าได้ทันที

ผลงานเสื้อกีฬา (Sport Outfit)
1.jpg

C-Vitt

ประเภท : เสื้อกีฬา

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

07.jpg

Debsirin Alumni

ประเภท : เสื้อกีฬา

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

Previous Work set 2_190802_0009.jpg

Debsirin Alumni

ประเภท : เสื้อโปโลกีฬา-ปกทอ

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

05.jpg

C-vitt Marathon

ประเภท : เสื้อกีฬาแขนกุด

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

2.jpg

C-Vitt

ประเภท : เสื้อกีฬา

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Silk Screen

Previous Work set 2_190802_0013.jpg

Prosper

ประเภท : เสื้อกีฬา

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

Previous Work set 2_190802_0012.jpg

Shell

ประเภท : เสื้อโปโลกีฬา-ปกทอ

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

10.jpg

Zenn

ประเภท : เสื้อกีฬาแขนกุด

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

Previous Work set 2_190802_0011.jpg

Advice

ประเภท : เสื้อกีฬา

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

Previous Work set 2_190802_0015.jpg

Zenn

ประเภท : เสื้อกีฬา

เนื้อผ้า : Micro+Micro เม็ดข้าวสาร

การพิมพ์ : สกรีนยาง

09.jpg

BKK Dance Academy

ประเภท : เสื้อยืดกีฬา

เนื้อผ้า : Micro

การพิมพ์ : Sublimation

bottom of page